Gå til hovedindhold

Et perfekt råd. Den bedst mulige pleje fra begyndelsen.

I begyndelsen af hvert projekt er der altid omfattende konsultationer og workshops. Vi overlader intet til tilfældighederne.

Sammen med vores kunder udvikler vi onlinekoncepter, der er rettet mod succes. Digital kortlægning og forenkling af interne og eksterne processer er særligt vigtigt for os. Med vores passion for høje standarder udvikler vi mobile produkter, der gør en forskel.

Vi definerer de respektive krav og planlægger omhyggeligt de enkelte komponenter. Derefter følger vi projektet til dørs og videre frem, så vi sikrer, at de nødvendige funktioner er på plads.

Som bureau lægger vi stor vægt på at give dig en omfattende rådgivning. Allerede i planlægningsfasen tager vi hensyn til aspekter som navigation, brugervenlighed, tilgængelighed og effektive indlæsningstider ud over responsivt webdesign og programmering.

Desuden foretager vi et valg af den nødvendige it-infrastruktur under konsultationen, registrerer alle nødvendige domæneadresser eller sørger for hosting af alle projekter, som vi har programmeret.

Vi udvikler målgrupper i form af personas og deres kunderejser.

Effektivt design og effektiv software er grundlaget for ethvert vellykket internetprojekt. Lige så vigtigt er det at fokusere på målgrupper og markeder, naturligvis med det rigtige koncept.

Først i konceptfasen udarbejder vi sammen med vores kunder en individuel online-strategi ved hjælp af passende lærredsmodeller. På den måde kan du effektivt og bæredygtigt binde kunder og interesserede parter til dit brand. Inden for rammerne af online- eller face-to-face-workshops af flere timers varighed udarbejder vi bl.a. følgende spørgsmål før den grafiske gennemførelse af et projekt.

  • Value Proposition Canvas - Value Proposition Canvas er en ramme, der hjælper med at positionere et produkt eller en tjenesteydelse på en sådan måde, at det opfylder kundens værdier og behov.
  • Personas Canvas - Persona Canvas kan bruges til at sætte ansigt og navn på et kundesegment og gøre det lettere at sætte sig i kundens sted.
  • Customer Journey Canvas - Customer Journey Canvas er en visuel repræsentation af alle interaktioner med målgruppen med et brand i forbindelse med deres kunderejse.
  • Workflows - Workflows er repræsentationen af arbejdsgange, så at sige de mulige processer på et websted.
  • Digital Marketing and Measurement Model - Digital Measurement and Marketing Model (DMMM) er et værktøj og en 5-trins proces til at sikre, at dine prioriteter inden for markedsføring og kommunikation stemmer overens med dine forretningsmål.
  • Design Criteria Canvas - Design Criteria Canvas er en simpel model, der indfanger alle de beslutninger og indsigter, du træffer i løbet af din startup-rejse.
  • Webstrukturmodel - Webstruktur angiver, hvordan oplysningerne på dit websted er organiseret og prioriteret.
  • Indholdsradar - Indholdsradaren ser på, hvor nyttigt indholdet er for læserne, og hvor meget tid de ønsker at bruge på det. Dette resulterer i sondringerne "følelsesmæssig" og "funktionel" (fordel) samt "overfladisk" og "dybtgående" (tidsfaktor).

Hos gradwerk er vi imidlertid ikke kun strategisk stærke og kreative, men vi tilbyder dig også alt det tekniske, der går ud over det, der er muligt i hvert enkelt tilfælde. Denne evne hjælper os med at omsætte alle idéer til praksis. Vi udvikler f.eks. alle de elementer til dine hjemmesider, der er nødvendige for kundeloyalitet, for at inspirere dine målgrupper med vores idéer.

På denne måde skaber vores bureau webportaler, internetsider og brand-websteder med individuelle markedsføringsidéer for bedre at identificere sig med dit brand. Vi lægger altid særlig vægt på at sikre, at alle projekter gennemføres mobilvenligt med en passende responsiv webdesign-baggrund.

For os er gennemførelsen af et projekt ikke baseret på en mavefornemmelse, men altid på grundlag af en omfattende analyse og koncept.

Analyse og projektplanlægning

Vigtigt i projektplanlægningen er et klart mål, en definition af rammebetingelserne og detaljerne i konceptet. Målet her er en skriftlig dokumentation af projektet, der præcist beskriver funktionen og det ønskede resultat.

I projektarbejde bør der imidlertid gælde ganske få og så enkle regler som muligt som det afgørende grundlag for, at projektgruppen kan nå de fælles mål. Det afgørende er altid, at et team i agil projektledelse kan og må organisere sig selv - og at det er tværfagligt sammensat, så forskellige kompetencer mødes.

Agil projektstyring

Vores klienters inddragelse i vores arbejdsgange sikrer et permanent overblik og øger kvaliteten af resultatet. Agil projektledelse betyder, at et erfarent projektteam tager sig af implementeringen og har stor frihed til at gøre det.

Projektets fremskridt er altid gennemsigtige for alle, og teamets medlemmer koordinerer løbende med hinanden - agilt, dynamisk og altid i kundernes interesse. Og du kan altid være sikker på, at projektet vil blive afsluttet på præcis det tidspunkt, som vi definerede i starten.

Book et gratis onlinemøde i dag.
Rul op